1979 YK:n yleiskokous allekirjoitti sopimuksen naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamisesta

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) sopimusta kutsutaan myös kansainväliseksi naisten oikeuksien julistukseksi. Sen mukaan syrjintää on mikä tahansa sukupuoleen perustuva erottelu, ulos sulkeminen tai rajoitus, joka heikentää tai mitätöi naisten ihmisoikeuksien tai poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen, siviili tai muiden oikeuksien tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen riippumatta heidän siviilisäädystään.

UN Photo/Ray Witlin